Tagged: ljudska prava

Panel “Prajd kao alat za osvajanje poštovanja ljudskih prava”

Neformalna grupa „Panonska platforma za ljudska prava“ iz Novog Sada, sačinjena od organizacija civilnog društva sa teritorije Novog Sada i pojedinaca i pojedinki, po drugi put priprema realizaciju manifestacije „Naš Prajd“ od 7. do 10. decembra...