MEDIJA CENTAR VOJVODINE Blog

Poglavlje 23 i 24 – presek stanja i preporuke

AGENDA  12.30-13.00 Registracija učesnika 13.00-13.30 Prezentacija trenutnog stanja u pregovaračkom procesu u Poglavljima 23. i 24. sa posebnim osvrtom na manjinska prava Ana Janković-Jovanović, pravna savetnica u YUCOM-u 13.30-14.00 Diskusija 14.00-14.30 Prezentacija predloga preporuka...

Konferencija za novinare Caritas Dekanata Novi Sad

Nakon nezapamćenih poplava koje su pogodile našu zemlju u maju 2014. godine pokazalo se veoma neophodnim sprovođenje projekta zajedno sa Caritas-om Austrije i Ministarstvom unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije Republike Srbije koji...