Kontakt

Zmaj Jovina 3/I, 21000 Novi Sad

Tel: +381 (0)21 472 3180
Fax: +381 (0)21 472 3181
Email: mcvojvodine@gmail.com